Ekonomisk familjerätt

Överlåtelse inom familjen

Det är ofta ett stort steg att överlåta sommarstugan, bostaden, släktgården eller företaget till någon annan i familjen. Oavsett om det är ett generationsskifte till barn eller barnbarn, eller det är en överlåtelse till en ny partner eller syskon, är det viktigt att det görs på ett genomtänkt sätt för att undvika svåra diskussioner och osämja i framtiden.

Utifrån er situation och era önskemål ger vi vägledning kring vilka möjligheter och alternativ som finns. Vi hjälper er hela vägen från önskemål till verkställande.

Bodelning

Vid en separation mellan sambor är det ofta klokt att skriva ett bodelningsavtal för att undvika missförstånd och framtida tvistigheter. Vid en skilsmässa mellan makar ska en bodelning dessutom göras enligt lag.

Är ni osäkra på vad som gäller i just er situation? Vi hjälper er att reda ut begreppen och se vad som behövs för er.

Är ni redan överens om bodelningen? Låt oss då hjälpa er att göra överenskommelsen skriftlig och juridiskt hållbar.

Är ni inte överens och du behöver stöd och råd för egen del? Låt oss hjälpa dig som ombud.

Dödsbo och arv

Vid en närståendes bortgång uppkommer det många juridiska frågor som behöver hanteras.

Kontakta oss för att få hjälp med dina funderingar gällande dödsbon och arv.

Vi kan klargöra de rättigheter och skyldigheter som uppkommit för dig och vi kan även företräda dig i kontakterna med övriga berörda parter.

Om ni som dödsbodelägare gemensamt önskar vår hjälp kan vi hjälpa till med bouppteckning, bodelning och arvskifte.


Testamente

Boka ett möte för genomgång av din livssituation och dina önskemål kring vad som ska hända efter din bortgång.

Vi upprättar ett testamente som uppfyller de juridiska formkraven så att du kan känna dig trygg.

Fast pris 5 000 kr inkl. moms.

Äktenskapsförord

Det finns många skäl och situationer som gör att makar kan vilja avtala om vilka tillgångar som inte ska delas lika i en eventuell bodelning. Med ett äktenskapsförord kan ni som blivande eller äkta makar avtala vad som ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i en bodelning. Ett äktenskapsförord påverkar bodelning i livet såväl som vid dödsfall.

Vi hjälper er att reda ut begreppen och ta fram ett avtal som passar just er samt uppfyller de lagkrav som ställs för att äktenskapsförordet ska bli gällande.

Fast pris 3 900 kr inkl. moms.

Samboavtal

Om du och din sambo har betalat olika stora kontanta insatser vid köpet av er gemensamma bostad kan ni behöva ett samboavtal. Detsamma gäller om bara en av er står som ägare till den bostad som köpts för ert boende.

Vi hjälper er att se till just er situation och era önskemål och upprättar därefter samboavtal.

Fast pris 3 500 kr inkl. moms.

Ofta krävs inte bara ett samboavtal utan även ett separat skuldebrev för att jämna ut olika kontanta insatser.


Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt ger dig möjlighet att bestämma vem som ska få företräda dig och hjälpa dig när du själv inte längre har beslutsförmåga på grund av exempelvis demens. Det är ett stort åtagande och ansvar som du överlämnar varför det är viktigt att tänka över vem som ska få företräda dig och vilka begränsningar som ska finnas.

Boka ett möte med oss så att vi kan gå igenom frågor och konsekvenser som fullmakten kan ge.

Fast pris 5 000 kr inkl. moms.

Kontantgåva

Vill du ge en kontant summa till dina barn eller barnbarn och vill att gåvan ska vara skyddad från gåvotagarens eventuella framtida skilsmässa. Då måste du upprätta en gåvohandling för att villkora gåvan som enskild egendom. En skriftlig gåvohandling är också att rekommendera för att tydliggöra om gåvan ska avräknas som förskott på arv eller inte.

Låt oss hjälpa dig med en gåvohandling för att säkra dina önskemål.

Fast pris 3 500 kr inkl. moms.

Skuldebrev

Det händer att man lånar ut pengar till sin sambo eller make/maka i samband med köp av bostad eller bil till exempel. För att lånet ska kunna göras gällande behöver det avtalas mellan er.

Vi hjälper er att upprätta skuldebrev och även gå igenom vilken effekt skuldebrevet skulle ge vid en eventuell bodelning.

Fast pris 3 500 kr inkl. moms.


Ida Lilja åtar sig även uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsman.

I ovan angivna fasta priser ingår en timmas rådgivning i form av möte, telefon och e-post. På övriga tjänster gäller löpande timtaxa som bestäms utifrån ärendets art och komplexitet.